Drinki

Zasady

Postanowienia ogólne

Korzystając z drinkiprzepisy.pl zwanymi dalej "Serwisem" Użytkownik zgadza się z niniejszymi Zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Są one udostępnione wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej drinkiprzepisy.pl pod zakładką "Zasady".

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zasadach korzystania z serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Zasadmi, opuść Serwis i nie korzystaj z niego więcej.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla Użytkowników pełnoletnich.

Dane osobowe

Podając swoje dane osobowe, Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę do przetwarzania uzyskanych w ten sposób danych oraz ich wykorzystywania w celach marketingowych.

Użytkownik może zarządać zmiany lub usunięcia swoich danych. W tym celu powinien skontaktować się drogą e-mailową z Administratorem strony.

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada. Poprzez wiadomości rozumie się:

  • informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu,
  • niekomercyjne wiadomości,
  • informacje komercyjne
  • wszelkiego rodzaju inne wiadomości przesyłane przez Serwis.

Odpowiedzialność

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje i inne treści zamieszczone w serwisie jednocześnie zapewniając, że dokłada wszelkich starań, by prezentowane materiały i informacje były jak najwyższej jakości.

Prezentowane zdjęcia nie zawsze prezentują opisywany drink.

Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

  • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu
  • szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Serwisu
  • za usługi świadczone nieodpłatnie

Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstały poprzez niewłaściwe zachowanie i korzystanie z serwisu przez jednego z Użytkowników Serwisu względem drugiego.

W momencie naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z zasad, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich informacji opublikowanych przez Użytkownika lub jego konta bez ostrzeżenia ani informowania go o tym.

© drinkiprzepisy.pl 2010 - 2017